Tiukkapipoisuuden vastustaja

Yritysilme

Yritysilme tarkoittaa yrityksen koko graafista ulkoasua. Yritysilme luo ensivaikutelman yrityksestäsi.

Yritysilme

Yritysilme tarkoittaa yrityksen koko graafista ulkoasua. Yritysilme luo ensivaikutelman yrityksestäsi, ja sillä on todella suuri merkitys imagon kannalta.

Laadukkaasti suunniteltu yritysilme ei ainoastaan välitä ulkopuolisille välittömästi yrityksesi toimialan ja kohdeasiakasryhmän, vaan se myös heijastaa tyylikkyyttä ja ajattomuutta. Se muodostaa vahvan perustan, jolta on vaivatonta lähteä luomaan kaikkia yrityksesi markkinointimateriaaleja. Tämä visuaalinen identiteetti on kuin portti yrityksesi maailmaan, houkutteleva ensivaikutelma, joka luo mielikuvan luotettavuudesta ja ammattimaisuudesta.

Huolella suunnitellun yritysilmeen avulla voit erottua kilpailijoista, sillä se auttaa luomaan vahvan brändimielikuvan. Se on investointi, joka jatkuu tuottavana sijoituksena pitkään, kun se houkuttelee ja sitouttaa asiakkaita sekä vahvistaa yrityksesi identiteettiä. Yritysilme ei ole vain visuaalinen elementti, vaan se on osa strategista markkinointityötä, joka rakentaa yrityksesi tunnettavuutta ja uskottavuutta.

Kun yritysilmeesi on huolellisesti harkittu ja suunniteltu, se ei pelkästään heijasta ulkoisesti yrityksesi arvoja, vaan se myös viestii tehokkaasti kohdeasiakasryhmällesi. Sen visuaalinen houkuttelevuus herättää kiinnostusta ja luo positiivista mielikuvaa, mikä tekee asiakkaiden houkuttelusta helpompaa. Tämä visuaalinen identiteetti toimii käytännössä markkinoinnin moottorina, joka vetää puoleensa uusia mahdollisuuksia ja vahvistaa asiakassuhteita pitkällä aikavälillä.

Asiakas pystyy vaivattomasti tunnistamaan yrityksesi nopealla vilkaisulla, olipa mainos esillä lehdessä, kadulla tai sosiaalisessa mediassa.

Mainonnan tehokkuus heikkenee huomattavasti, mikäli eri mainokset on luotu erilaisilla tyylillä.

Yritysilmettä ei suositella yrittämään koota itse, vaan sen suunnittelu kannattaa uskoa graafikon tehtäväksi pian yrityksen perustamisen jälkeen.

Yritysilmettä voidaan myös ajoittain päivittää ja kehittää, erityisesti jos yritys on toiminut jo useiden vuosien tai vuosikymmenten ajan tai jos sen visuaalinen ilme vaikuttaa vanhentuneelta.

On kuitenkin tärkeää välttää jatkuvaa yritysilmeen liiallista muokkaamista. Yritysilmeen suunnitteluun käytetty aika voi vaihdella merkittävästi, ja tähän vaikuttavat useat tekijät, kuten yrityksen toimiala ja laajuus.

Esimerkiksi pienen paikkakunnan kahvilan yritysilmeen luominen vaatii selvästi vähemmän työmäärää verrattuna monikansallisen konsernin vastaavaan.

Myös yrityksen tarjoamien tuotteiden tai palveluiden laajuus voi yllättäen vaikuttaa suunnittelutyön määrään, vaikka liiketoiminta muuten olisikin pienimuotoista.

Ennen kuin annat toimeksiannon graafikolle, käy läpi mielessäsi yrityksesi toimintaa. Mieti ainakin nämä asiat kuntoon:

Kun olet huolellisesti harkinnut nämä seikat, sinulla on vahva perusta yritysilmeen suunnittelulle ja sen tyylille. Seuraavaksi on suositeltavaa ottaa yhteyttä graafiseen suunnittelijaan, jolloin voitte aloittaa yhteistyön suunnitteluprosessissa.

Yritysilmeen suunnittelu edellyttää sitoutumista asiakkaalta, joten graafikon ja asiakkaan välinen hyvä kommunikaatio on olennaista. Valitse sellainen graafikko, joka kuuntelee toiveitasi ja ymmärtää liiketoimintasi ydinasiat.

Asiantuntijaa kannattaa aina kuunnella ulkoasuun liittyvissä päätöksissä. Vaikka tietty fontti tai väri saattaa miellyttää omaa silmääsi, ammattilainen voi huomauttaa niiden vaikealukuisuudesta tai epäselvästä viestinnästä.

Yritysilmeen tarkoitus ei ole pelkästään näyttää hyvältä, vaan sen on oltava myös käytännöllinen. Hyvän yritysilmeen tulee soveltua saumattomasti niin verkkosivuille, someen, lehtimainoksiin, roll-upeihin kuin käyntikortteihinkin. Yritysilmeen suunnittelun yhteydessä laaditaan graafinen ohjeisto.

Tämä dokumentti sisältää tiedot yritysilmeessä käytettävistä fonteista, väreistä, ja muista elementeistä, sekä logon käyttöohjeet. Graafinen ohjeisto toimii tärkeänä apuvälineenä niille, jotka jatkossa suunnittelevat markkinointimateriaalejasi.

Graafinen ohjeisto on tärkeä apuväline mainonnan suunnittelussa. Siitä käy ilmi yrityksesi logon käyttöohjeet, yrityksen värit, fontit ja muut elementit.