Tiukkapipoisuuden vastustaja

Typografia

Typografia

Mitä typografia on? Typografia tulee Kreikan sanoista ”typos” ja ”grafein” jotka tarkoittavat merkkiä ja kirjoittamista. Typografialla tarkoitetaan kirjaintyypin valintaa ja tekstin asettelua siten, että se helpottaa tekstin lukemista ja viestin perillemenoa. Typografiaan kuuluu kirjaintyypin valinnan lisäksi muun muassa kirjainkoon ja tekstin värin valinta, marginaalien ja palstavälien asettelu, sisennysten määrittely, kirjan- ja rivivälistyksen asettelu. Varsinkin pidemmissä […]