Tiukkapipoisuuden vastustaja

Saavutettava taitto

Saavutettava taitto

Saavutettava taitto

Saavutettava taitto tarkoittaa sitä, että nettisivuilta ladattava PDF-dokumentti vastaa EU:n saavutettavuusdirektiiviä. 

Saavutettavuus puolestaan tarkoittaa samaa, kuin esteettömyys, mutta digitaalisissa palveluissa. Saavutettavassa taitossa huomioidaan esimerkiksi riittävän suuri fonttikoko, värien kontrasti ja se laaditaan siten, että sokeat voivat lukea sitä ruudunlukuohjelmalla. Erilaisten dokumenttien lisäksi saavutettavuus tulisi huomioida ainakin myös verkkosivuilla ja sovelluksissa. Saavutettavuutta voivat tarvita esimerkiksi:

  • Näkövammaiset ja sokeat
  • Lukihäiriöiset
  • Oppimisvaikeuksista kärsivät
  • Henkilöt, joilla on motorisia tai hahmottamiseen liittyviä haasteita.
  • Muistihäiriötä sairastavat
  • Niille, joilla on jokin tilapäinen este, esimerkiksi kipsattu käsi.

Saavutettavuusdirektiivi astui voimaan vuonna 2019. Julkisen sektorin toimijoiden, sekä niiden, joiden rahoituksesta yli puolet tulee julkiselta sektorilta, on noudatettava direktiiviä. Toki jokainen pieni tai suuri toimija hyötyy saavutettavuudesta. Omalla kohdallaan voi jokainen miettiä, miten saavutettavuutta voisi parantaa, ja näin tuoda omia palveluitaan suuremman ryhmän käyttöön. 

Jokaisen toimijan, joka tarvitsee saavutettavuutta, tulisi itse määritellä, mitä saavutettavuus heidän kohdallaan tarkoittaa. Tätä varten tulisi mieluiten laatia saavutettavuusohje. Saavutettavuusohje vastaa hieman graafista ohjeistusta. Sieltä pitäisi käydä ilmi ainakin käytettävät fontit, värit ja ohjeistus tai esimerkkejä asettelusta.

Ohjeen laatimista varten pitäisi myös päättää, kuinka pitkälle saavutettavuus viedään, ja mitä ryhmää saavutettavuus ensisijaisesti palvelee.

Esimerkiksi asettelun huomiointi näkövammaisia varten menee usein ristiin asettelun selkeyden kanssa. Kun teksti tai infografiikat ovat riittävän suuria, elementit katkeavat niin, että ne jatkuvat seuraavalla sivulla. Tämä voi puolestaan aiheuttaa haasteita niille, joilla on ongelmia esimerkiksi hahmottamisen kanssa. 

Jokainen meistä voi tehdä osansa, jotta saavutettavia palveluita olisi enemmän tarjolla.

Saavutettavan PDF:n taittaminen

Saavutettavan PDF:n taitto on hieman konstikkaampaa, kuin ei-saavutettavan. Huomaathan, että tästä syystä se vie myös enemmän työaikaa. Saavutettavassa taitossa on huomioitava ainakin seuraavat asiat:

Fonttien on oltava riittävän selkeitä. Fonttien tulee olla muotoilultaan sellaisia, että näkövammaiset saavat niistä hyvin selvää. Lisäksi niiden pitää olla myös suunniteltu lukihäiriöisiä silmällä pitäen. Lukihäiriöstä kärsivä saattaa hahmottaa esimerkiksi peräkkäiset r- ja n-kirjaimet m:ksi. Ero saavutettavan ja ei-saavutettavan fontin muotoilussa on hyvin pieni, eikä näitä kannata valita mutu-tuntumalla.

Onneksi on olemassa paljon fontteja, joiden muotoilussa saavutettavuus on otettu huomioon. Tästä listasta löydät esimerkkejä sopivista fonteista: Making Design Elements Accessible

2. Typografian ja layoutin suunnittelu saavutettavaksi

Saavutettava taitto vaatii, että fontin koon on oltava riittävän suurta näkövammaisia varten. Lisäksi rivivälistyksen ja kirjainten välityksen tulee olla riittävän väljää.

Taiton asettelun pitää olla väljää ja johdonmukaista niitä varten, joilla on esimerkiksi hahmotusongelmia tai ADHD.

Tekstin selkokielisyys ja helppolukuisuus on myös eräs huomioitava asia saavutettavuudessa. Tässä en itse toki ole ammattilainen. Jos tarvitset apua selkokielisyyteen, käänny osaavan copywriterin puoleen.

3. Värit

Saavutettavassa taitossa värien kontrastin pitää olla riittävän suurta näkövammaisia varten. Värit pitää myös valita niin, värisokeat erottavat värit toisistaan. Tämä on mielestäni helpoin työvaihe saavutettassa taitossa, koska tätä varten on useita eri työkaluja. 

Voit testata värien kontrastit esimerkiksi tällä: WebAIM Contrast Checker
Ja värien sopivuuden värisokeita varten tällä:  Coblis – Color Blindness Simulator

Vaikka et olisi juuri nyt tekemässä mitään, missä vaaditaan visuaalista saavutettavuutta, yllä olevaa simulaattoria kannattaa silti kokeilla. Maailman katselu värisokean silmin on mielenkiintoista ja silmiä avaavaa. 

Mikäli työskentelet Adoben ohjelmilla, huomaathan että ainakin Illustratorissa ja Photoshopissa on omat työtilat värisokeuden simulointiin.

4. PDF:n lukemisjärjestys

PDF:t tulee luoda niin, että sokeat voivat lukea niitä ruudunluuohjelmalla. Sanamukaisesti tämä tarkoittaa sitä, että taittovaiheessa eri elementit luodaan niin, että ruudunlukija tietää, mitä ne ovat. Siis otsikot merkataan otsikoksi, leipätekstit leipätekstiksi jne. Lisäksi näille kaikille asetettaan lukemisjärjestys, jotta ruudunlukija tietää, missä vaiheessa mikäkin asia luetaan. Tämä voi olla välillä haastava totetuttaa, varsinkin jos dokumentissa on mukana taulukoita tai lomakkeita. 

Ruudunlukuohjelmaa varten kuvia ja grafiikoita varten on kirjoitettava ALT-tekstit, toiselta nimeltään vaihtoehtoiset tekstit. Tässä on kuvattava mahdollisimman tarkkaan, mitä kuvassa on. Mikäli kuvan tarkoitus on koristeellinen, ruudunlukijan voi laittaa ohittamaan sen.